dilluns, 5 de maig del 2008

Les funcions del vídeo a l'escola

Avui a classe hem estudiat les diferents funcions del vídeo a l'ensenyament. Ara les enumeraré i donaré una breu explicació de cadascuna.

* Funció informativa (vídeo document): El missatge té la finalitat fonamental de descriure una realitat el més objectivament possible. Es treballen conceptes, procediments, etc.
Exemple: Vídeo sobre la jornada de portes obertes de l'escola

* Funció motivadora (vídeo animació): La pedagogia del després. Després de veure el vídeo es fa una posada en comú, els nens reflexionen, raonen sobre aquest. Es treballen les actituds, els valors, la "disciplina", etc.
Exemple: Vídeo sobre els hàbits (rentar-se les mans,...), reciclatge, ...
* Funció expressiva (creativitat i vídeo-art): Quan en l'acte comunicatiu l'interès es centra en l'emissor. El nen enregistra amb la càmera el que passa al seu voltant. Fomenta la pressa de consciència del propi món afectiu.
Exemple: Quan li dones la càmera a un nen perquè gravi, el primer lloc on anirà serà al que més li agradi, per exemple el pati.
* Funció avaluativa (vídeo-mirall): Valorar una habilitat, una conducta. Permet un nou anàlisi, autoanalitzar-se.
Exemple: Grabem un nen que explica un conte i després li posem perquè es vegi.
* Funció investigadora: Acte d'investigació educativa. Veure les interaccions dels nens (d'una manera més concreta i detallada) per a després prendre una decisió. Et permet organitzar grups, parelles a classe vers la dinàmica de treball.
* Funció lúdica (el vídeo com a joc): L'interès se centra bàsicament en el joc, en l'entreteniment, en passar-s'ho bé. Vídeo i TV són lúdics en direccions oposades.
* Funció metalingüística: L'interès se centra en el codi mateix. Parlant un llenguatge utilitzant el mateix llenguatge.
He trobat aquesta web que us pot ser d'interès. Sobretot el punt 3. Funcions del vídeo.