divendres, 2 de maig del 2008

Pla d'acollida per als alumnes nouvinguts a les escoles


El fenomen de l'arribada d'un elevat nombre de famílies d'immigrants a Espanya, ha provocat un canvi important en les escoles i ha suposat un repte per a tota la comunitat educativa.
Davant aquest fet, escoles amb un determinat nombre d'alumnes nouvinguts, tenen el que s'anomena Pla d'acollida.

Què és el Pla d'acollida?

És el conjunt d'actuacions que el centre posa en marxa per tal de facilitar l'adaptació de l'alumnat que s'incorpora de nou al centre. Aquestes actuacions fan referència a l'acollida de l'alumnat que prové d'altres països i altres comunitats autònomes i que ha de portar a terme un procés d'adaptació escolar i/o d'aprenentatge de la llengua.

En el següent enllaç, Espai LIC, trobareu molta més informació sobre aquest tema.