divendres, 2 de maig del 2008

L'ordinador com a alumne

Charles Crook planteja quatre models d'ús de l'ordinador en forma de metàfora. A partir d'aquestes quatre metàfores s'explica com els ordinadors poden ensenyar o poden ajudar a aprendre.

Aquests són els quatre models:

1. La metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor

2. La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne

3. La metàfora del laboratori: l'ordinador com a simulador

4. La metàfora de la caixa d'eines: l'ordinador com a eina

Tot seguit, m'agradaria aprofundir una mica més sobre la segona. La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne.

L'alumne és qui controla la màquina i no a l'inrevés. Papert va crear el concepte de micromon on l'alumne construeix idees a partir de la seva activitat exploratòria. Ell és qui ensenya donant intruccions a l'ordinador per indicar-li les tasques que ha de fer. Papert, destaca la importància dels processos de descoberta.

Un exemple de micromon seria el llenguatge de programació Logo i l'objecte gràfic anomenat tortuga.
Us convido a entrar a aquesta web per obtenir més informació sobre el Logo

La història de Logo